Додавання об'єктів

1. Натисніть піктограму Бібліотека.

The Library icon in the toolbar.

2. Виберіть розділ Бібліотека об'єктів.

3. Виберіть категорію об'єктів.

4. Натисніть на папці з об'єктами щоб розгорнути її вміст.

The Library panel with the Objects section open.

5. Перетягніть вибраний об'єкт з бібліотеки в 2D або 3D.

Drag an object from the Library to the project.