Інспектор та Бібліотека

Бібліотека

The Library panel

1. Бібліотека об'єктів.

2. Бібліотека матеріалів.

3. Дерево проекту (список об'єктів доданих в проект).

4. Зробити вікно Бібліотеки вужче або ширше.

5. Показати панель редагування.

Інспектор

The Inspector

6. Параметри об'єктів: розмір, рівень і т.д.

7. Список матеріалів виділеного об'єкта.

8. Контур, заливка й налаштування тексту у 2D.

9. Параметри камер.

10. Джерела світла й налаштування навколишнього середовища.

11. Додавання дахів й поверхів.